Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.3.2018
Termin
od 12 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2017 rok
Publikacja: 5 lipca 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)