Jednostka
Przedszkole nr 41 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Klaudia Ciupek, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.11.2018
Nr upoważnienia
Or.077.386.2018
Termin
od 17 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 16 do 29 lutego 2012 roku
Zalecenia pokontrolne
W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)