Jednostka
Przedszkole nr 15 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Renata Jurczyk, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.12.2018
Nr upoważnienia
Or.077.400.2018
Termin
od 1 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 4 do 25 stycznia 2016 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 14 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektor Przedszkola do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • zaciągania zobowiązań do wysokości planu finansowego,
  • przekazywania wszystkich faktur dotyczących zakupów dokonanych przez Przedszkole do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku,
  • prawidłowego dokonywania obliczeń stażu pracy uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 5 i 12 września 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 24 sierpnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 27 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)