Jednostka
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
Kierownik jednostki
Stanisława Adamek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2018
Nr upoważnienia
Or.077.437.2018
Termin
od 16 sierpnia 2018 r. do 10 września 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 21 września 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał p. Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  • dostosowania zapisów wewnętrznych procedur do potrzeb jednostki mając w szczególności na uwadze prawidłowe naliczanie opłat, ich egzekwowanie oraz sporządzanie sprawozdań,
  • naliczania i dochodzenia wszystkich przychodów za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych,
  • dokonywania rzetelnej kontroli formalno-rachunkowej rozliczeń wyjazdów służbowych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 18 października 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 października 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 7 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)