Jednostka
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Aleksander Pojda, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.19.2018
Nr upoważnienia
Or.077.560.2018
Termin
od 2 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 13 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • monitorowania i wnioskowania z wyprzedzeniem o zmiany w planie finansowym,
  • terminowego regulowania zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego dokumentowania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne,
  • wystawiania faktur zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.
  • stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 10 i 11 stycznia 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 stycznia 2019 r. Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 5 kwietnia 2019 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)