Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły -Lucjan Rugor, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.14.2018
Nr upoważnienia
Or.077.464.2018, Or.077.526.2018
Termin
od 17 września 2018 r. do 17 października 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 26 października 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a także informowania pracowników na piśmie o przyznaniu nagrody jubileuszowej
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych związanych w szczególności z ujęciem pozostałych środków trwałych,
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 28 listopada 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 10 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)