Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Joanna Porszke, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.17.2018
Nr upoważnienia
Or.077.540.2018
Termin
od 18 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 27 listopada 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa,
  • prawidłowego prowadzenia ewidencji magazynowej,
  • prawidłowego dokumentowania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne,
  • przestrzegania zapisów zawartych umów, w szczególności w zakresie zachowania pisemnej formy dokonywania zmian,
  • naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie za posiłki,
  • prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych, w szczególności w zakresie pozostałych środków trwałych, podatku od świadczeń z ZFŚS.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 13 i 24 grudnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 10 grudnia 2018 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)