Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Zdzisław Plisz, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.18.2018
Nr upoważnienia
Or.077.541.2018
Termin
od 23 października 2018 r. do 8 listopada 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 15 maja do 5 czerwca 2013 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 27 listopada 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń prawidłowych danych,
  • wystawiania not korygujących do faktur z błędnymi danymi nabywcy,
  • ustalania i wypłacania w prawidłowych wysokościach należnego pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz nagród jubileuszowych,
  • wystawiania faktur za najem zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 18 i 24 grudnia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 17 grudnia 2018 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)