Jednostka
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Katarzyna Wróbel, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.20.2018
Nr upoważnienia
Or.077.588.2018 oraz Or.077.600.2018
Termin
od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2017 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 3 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  • wystawiania faktur zgodnie z zapisami zawartymi w umowach,
  • prawidłowego dokumentowania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne, a w szczególności z należytą starannością sporządzać dokumentację związaną z określeniem przedmiotu zamówienia,
  • dołożenia wszelkiej staranności, aby nie dopuścić do przekroczenia wysokości wydatków ustalonych w planie finansowym,
  • wprowadzania dokumentów do ewidencji księgowej pod prawidłową datą.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 25 stycznia i 4 lutego 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 4 stycznia 2019 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 13 lutego 2019 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)