Jednostka
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola-Joanna Cichecka, Dyrektor CUW-Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.23.2018
Nr upoważnienia
Or.077.608.2018, Or.077.19.2019
Termin
od 2 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 1 do 31 sierpnia 2016 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 31 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeanalizowania i prawidłowego ustalania należności za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu,
  • stosowania Zarządzenia nr 25/2018 Dyrektora CUW z 23 sierpnia 2018 roku w zakresie sporządzania oraz dostarczania do CUW dokumentów,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 4 i 5 marca 2019 roku oraz 26 kwietnia 2019 roku jednostki poinformowały o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 5 kwietnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 4 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)