Jednostka
Przedszkole nr 22 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola-Olga Wodecka-Oskroba, Dyrektor CUW-Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.2.2019
Nr upoważnienia
Or.077.113.2019
Termin
od 4 marca 2019 r. do 13 marca 2019 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 4 do 29 lutego 2016 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 marca 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektor Przedszkola do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania umów najmu w zakresie wysokości czynszu,,
  • dostarczania zawieranych umów do CUW w terminach umożliwiających prawidłowe ujęcie zaangażowania wydatków budżetowych,
  • przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 15 kwietnia 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 5 kwietnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)
Aktualizacja: 4 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)