Jednostka
Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału-Jacek Hawel
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1712.1.2019
Nr upoważnienia
Or.077.5.2019
Termin
od 11 stycznia 2019 r. do 15 stycznia 2019 r.
Tematyka
Kontrola przeprowadzona w związku ze złożoną skargą.
Publikacja: 5 kwietnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW)