Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.3.2019
Termin
od 13 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2018 rok
Publikacja: 2 lipca 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)