Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu-Ewa Jankowska, Dyrektor CUW-Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2019
Nr upoważnienia
Or.077.193.2019
Termin
od 29 kwietnia 2019 r. do 28 maja 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 6 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przyznawania w prawidłowych wysokościach dodatków funkcyjnych z tytułu powierzenia wychowawstwa,
  • przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach,
  • przechowywania dokumentacji potwierdzającej zgłoszone nieobecności dzieci i personelu na obiadach w stołówce szkolnej,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta,
  • stosowania procedur obowiązujących w jednostce.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 1 i 8 lipca 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 lipca 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 4 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)