Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Kierownik jednostki
Izabela Karwot
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2019
Nr upoważnienia
Or.077.367.2019
Termin
od 21 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 24 lipca 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania list płac,
  • stosowania prawidłowych stawek podatku VAT przy sprzedaży biletów,
  • stosowania obowiązującej w jednostce instrukcji gospodarki kasowej,
  • dokonywania na bieżąco zmian w planie zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 29 lipca 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 3 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)