Jednostka
Straż Miejska w Rybniku
Kierownik jednostki
Arkadiusz Kaczmarczyk
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.9.2019
Nr upoważnienia
Or.077.451.2019
Termin
od 8 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 21 sierpnia do 27 września 2017 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 3 września 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • zapewnienia prawidłowego przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników, mając na uwadze wymogi art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
  • powoływania w dokumentach PZ numerów faktur, tak aby umożliwić identyfikację tego dokumentu z fakturą oraz do wystawiania ich pod datą zgodną z dostawą towaru.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 3 października 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 3 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 27 grudnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)