Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu-Bożena Fros, Dyrektor CUW-Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2019
Nr upoważnienia
Or.077.265.2019
Termin
od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lipca 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych,
  • terminowego wypłacania nagród jubileuszowych,
  • zawierania umów najmu powierzchni nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 5 sierpnia 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 4 października 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 3 lipca 2020 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)