Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Grażyna Szarpak-Jondro, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.10.2019
Nr upoważnienia
Or.077.472.2019
Termin
od 21 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 13 listopada do 4 grudnia 2015 roku
Zalecenia pokontrolne
W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.
Publikacja: 4 października 2019 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)