Jednostka
Przedszkole nr 21 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola-Justyna Hanusek, Dyrektor CUW-Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2019
Nr upoważnienia
Or.077.612.2019
Termin
od 30 października 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 17 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przechowywania w aktach osobowych informacji płacowych w zakresie wymiaru godzin oraz przyznanych pracownikom dodatków,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej,
  • niezwłocznego dostarczania umów do CUW w celu prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 28 stycznia 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 27 grudnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2020 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)