Jednostka
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Kierownik jednostki
Kamila Paradowska
Rodzaj
kompleskowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2019
Nr upoważnienia
Or.077.495.2019
Termin
od 2 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 8 października 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania operacji gotówkowych w raportach kasowych,
  • ujmowania środków pieniężnych w raportach kasowych w dniu ich przyjęcia do kasy,
  • prawidłowego naliczania składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
  • ujmowania operacji gospodarczych w ewidencji księgowej pod prawidłowymi datami,
  • prawidłowego ujmowania dotacji w ewidencji księgowej.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 listopada 2019 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 27 grudnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)