Jednostka
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Tadeusz Chrószcz, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2019
Nr upoważnienia
Or.077.566.2019
Termin
od 30 września 2019 r. do 25 października 2019 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 listopada 2019 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych,
  • terminowego wypłacania nagród jubileuszowych,
  • niezwłocznego dostarczania umów do CUW w celu prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego,
  • przestrzegania zapisów zawieranych umów,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych, tak aby przyjęte do używania środki trwałe ujmowane były w prawidłowym terminie.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 27 listopada i 2 grudnia 2019 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 27 grudnia 2019 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)