Jednostka
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Piotr Tokarz, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.14.2019
Nr upoważnienia
Or.077.726.2019
Termin
od 5 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lutego 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania dokumentów źródłowych by sprawozdania odzwierciedlały rzeczywiste dane,
  • prawidłowego naliczania odsetek od nieterminowej zapłaty należności,
  • prawidłowego ustalania stawek amortyzacyjnych oraz kwalifikowania środków trwałych do odpowiednich grup lub podgrup KŚT,
  • jednoznacznego określenia charakteru przyznawanej premii.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 28 lutego i 10 marca 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 13 marca 2020 r. Liliana Pieńkosz (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2020 r. Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW)