Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.3.2020
Termin
od 10 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2019 rok
Publikacja: 3 lipca 2020 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)