Jednostka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Anna Kubera, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2020
Nr upoważnienia
Or.077.347.2020
Termin
od 3 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 21 września 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach danych z ewidencją księgową,
  • prawidłowego przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników, mając na uwadze wymogi art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych,
  • dostosowania obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych do potrzeb jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 19 i 20 października 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 października 2020 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 15 grudnia 2020 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)