Jednostka
Przedszkole nr 42 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Mirela Polska, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.10.2020
Nr upoważnienia
Or.077.437.2020
Termin
od 11 września 2020 r. do 24 września 2020 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 8 do 26 czerwca 2015 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 października 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektor Przedszkola do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • postępowania zgodnie z procedurami przy udzielaniu zamówień publicznych, w szczególności do szacowania wartości zamówienia i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego adekwatnie do przyjętych progów poniżej kwoty 30 000 euro,
  • dostosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do potrzeb jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 1 grudnia 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 13 października 2020 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 15 grudnia 2020 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Podinspektor AKW)