Jednostka
Przedszkole nr 32 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Sylwia Malejka, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2020
Nr upoważnienia
Or.077.542.2020
Termin
od 9 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowej wysokości,
  • przyznawania premii kwartalnych w sposób przewidziany Regulaminem premiowania oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 11 i 12 lutego 2021 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 10 marca 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)