Jednostka
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor ZOPOW w Rybniku - Jarosław Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2021
Nr upoważnienia
Or.077.48.2021
Termin
od 28 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 marca 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku za wysługę lat,
  • zaprzestania regulowania zobowiązań z prywatnych środków pracownika,
  • prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych,
  • stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 29 marca 2021 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 6 kwietnia 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 kwietnia 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)