Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Krzysztof Zaik, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2021
Nr upoważnienia
Or.077.65.2021
Termin
od 10 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 marca 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • ochrony i prowadzenia wewnętrznych dowodów księgowych, w tym kart środków trwałych tak, aby zawierały dane określone w ustawie, odzwierciedlały rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych oraz zapewniały ich niezmienność,
  • stosowania odpowiednich symboli KŚT oraz prawidłowego ustalania stawek amortyzacyjnych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 21 kwietnia 2021 roku Dyrektor CUW poinformował o sposobie wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 6 kwietnia 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 maja 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)