Jednostka
Urząd Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1712.1.2021
Termin
od 12 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdania finansowego za 2020 rok
Publikacja: 1 lipca 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)