Jednostka
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.4.2021
Termin
od 12 marca 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2020 rok
Publikacja: 1 lipca 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)