Jednostka
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Rybnik - Ilona Krajczewska
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1712.2.2021
Nr upoważnienia
Or.077.172.2021 oraz Or.077.205.2021
Termin
od 5 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.
Tematyka
Weryfikacja realizacji umowy GK.2151.10.2020 z 31 lipca 2020 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 16 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • podjęcia działań w celu uzyskania bezbłędnych operatów szacunkowych,
  • rzetelnej weryfikacji przedmiotu umowy,
  • stosowania Instrukcji obiegu korespondencji obowiązującej w Urzędzie Miasta Rybnika.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 12 lipca 2021 roku, 5 sierpnia oraz 16 grudnia 2021 roku Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformowała o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 5 lipca 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 3 stycznia 2022 r. Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)