Jednostka
Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Pan Jacek Hawel - Dyrektor Centrum
Rodzaj
kontrola doraźna
Znak sprawy
SKZ-III.1712.2.2023
Nr upoważnienia
OU-I.077.386.2023 i OU-I.077.387.2023
Termin
od 11 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r.
Tematyka
Sprawdzenie działań dotyczących przygotowania postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone 19 czerwca 2023 roku w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2), Szkoły Podstawowej nr 15 i pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSIR w dz. Kamień w Rybniku.”
Publikacja: 3 listopada 2023 r. godz. 09:31 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)
Aktualizacja: 3 listopada 2023 r. godz. 09:52 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)