Jednostka
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Kierownik jednostki
Pani Joanna Fojcik, ówcześnie Pan Artur Gliwicki
Rodzaj
kontrola doraźna
Znak sprawy
SZK-III.1711.6.2023
Nr upoważnienia
OU-I.077.321.2023
Termin
od 10 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.
Tematyka
Sprawdzenie realizacji instalacji c.o./c.w.u. objętej zakresem inwestycji pn.: "Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 C w Rybniku, w wyniku którego powstanie 26 mieszkań komunalnych"
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 listopada 2023 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
  • dochowywania należytej staranności w przypadku odstąpienia od projektu architektoniczno-budowlanego tak, aby zapewnić zgodność z ustawą Prawo budowlane,
  • rozważenia przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej urządzeń do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz systemów powietrzno-spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Borki 37 C,
  • dokonywania opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością tak, aby zapewnić zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie równoważności.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 17 listopada 2023 roku Dyrektor poinformowała o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 14 listopada 2023 r. godz. 10:28 Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)
Aktualizacja: 23 listopada 2023 r. godz. 08:28 Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)