Zakres kontroli
Kontroli realizacji projektu "Zakup mebli dla Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku"
Publikacja: 31 marca 2011 r. Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)