Zakres kontroli
Kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w zakresie oceny stanu sanitarno - higienicznego Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 11 sierpnia 2011 r. Pyszny Agnieszka (Or)
Aktualizacja: 11 sierpnia 2011 r. Pyszny Agnieszka (Referent Or)