Zakres kontroli
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniach 22,29.06 i 1.07.2011r. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, prawidłowości rozwiązywania stosunków pracy oraz poprawności wypłaty należnych świadczeń byłym pracownikom.
Załączone dokumenty
Publikacja: 6 lipca 2011 r. Merkel Agnieszka (Referent Or)