Zakres kontroli
Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.08.2011 r. do 26.08.2011 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie projektu pn: "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego"
Publikacja: 27 grudnia 2011 r. Pająk Dawid (Podinspektor D-I)