Zakres kontroli
Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.09.2011 r. do 09.11.2011 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie projektu pn: "Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych"
Publikacja: 27 grudnia 2011 r. Pająk Dawid (Podinspektor D-I)