Zakres kontroli
Kontrola projektu pn. Sieć Tablic Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik - dostawa wraz z montażem, współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2007-2013 - w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2012-01-04
Data zakończenia
2012-01-05
Publikacja: 7 lutego 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)