Zakres kontroli
Kontrola projektu "Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Data rozpoczęcia
2012-01-03
Data zakończenia
2012-02-09
Załączone dokumenty
Publikacja: 14 lutego 2012 r. Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)