Zakres kontroli
Kontrola projektu Rybnicki System Informacji Przestrzennej
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2012-01-26
Data zakończenia
2012-01-28
Publikacja: 15 lutego 2012 r. Szulc Przemysław (Referent Inf-II)