Zakres kontroli
Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - etap I ( nr projektu 733 )
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego , Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
Data rozpoczęcia
2011-10-19
Data zakończenia
2011-10-21
Publikacja: 24 lutego 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)