Zakres kontroli
Kontrola kompleksowa całokształtu gospodarki finansowej miasta
Kontrolujący
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Data rozpoczęcia
2011-10-03
Data zakończenia
2011-12-09
Publikacja: 1 marca 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
Aktualizacja: 30 marca 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)