Zakres kontroli
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.03.00-00-025.10 dot. projektu pn. "II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Wojewówdztwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2012-01-31
Data zakończenia
2012-02-02
Publikacja: 15 marca 2012 r. Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II)