Zakres kontroli
Powiązania budżetu Miasta Rybnika z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-01-16
Data zakończenia
2012-03-20
Publikacja: 2 kwietnia 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
Aktualizacja: 24 kwietnia 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)