Zakres kontroli
Kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnośnie projektu : "TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W RYBNIKU"
Kontrolujący
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data rozpoczęcia
2012-01-23
Data zakończenia
2012-01-27
Publikacja: 5 kwietnia 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)