Zakres kontroli
Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2011-04-13
Data zakończenia
2011-04-15
Publikacja: 13 kwietnia 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)