Zakres kontroli
Przestrzeganie przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska w związku z zamiarem oddania do użytkowania kwatery II etap II składowiska odpadów
Kontrolujący
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Data rozpoczęcia
2011-01-13
Data zakończenia
2011-01-13
Załączone dokumenty
Publikacja: 16 kwietnia 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)