Zakres kontroli
Kontrola problemowa w zakresie stosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drróg publicznych
Kontrolujący
Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia
2011-11-17
Data zakończenia
2011-11-18
Publikacja: 20 kwietnia 2012 r. Górski Robert (Podinspektor Ar-II)