Zakres kontroli
Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej dotyczącej sposobu przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-03-01
Data zakończenia
2012-03-20
Publikacja: 8 maja 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
Aktualizacja: 8 maja 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)